The never ending story – ge oss kläder!

geossklader

Precis som jag trodde. I kväll hölls det möte för FC Trelleborgs ungdomsledare, där ungdomssektionen bland annat tog upp vad som är aktuellt för ungdomslagen inför våren, med bland annat träningstider, matchtider och det praktiska runt just verksamheten. Så långt, inga problem. Och det avklarades relativt snabbt. Sedan kom det, som ett brev på posten. Frågan om ledarkläder. Det är i särklass den fråga som det debatteras om mest på alla våra ungdomsledarmöten, i snitt 2 timmar per tillfälle ägnas åt just denna fråga. Men är den verkligen så viktig? Jag menar att det är det, och inte för själva klädernas skull utan för vad den här frågan symboliserar. Så här går diskussionerna på mötena: Vi ungdomsledare kräver att föreningen ställer upp med enhetliga och funktionsdugliga kläder till oss ledare, då det ställs krav på att vi ska följa klubbprofilen så fort vi representerar föreningen. Så är det inte idag. Ja, föreningen har i många fall (men långt ifrån alla) försett ledare med en tränings-/vindoverall med FCT logga och ”Ledare” tryck på, men det är inte samma träningsoverall. Det har ändrats modell under åren så det har säkert under de snart 10 år som föreningen funnits delats ut minst 3 olika varianter på kläder, med det gemensamma att ingen av dem är särskilt funktionella. Detta har i sin tur resulterat i att alla lagen har ordnat sina egna kläder, främst med hjälp av sponsorer. Hur ser detta ut? Jo, vi har alltså ingen enhetlig klädsel och vi har våra egna sponsorloggor på våra kläder. Som jag tidigare skrivit om så hade vi ju en tränarutbildning i förra veckan då det blev uppenbart då av 16 deltagare så kunde vi räkna till minst 7 olika varianter på ledarkläder. Det är inte ok. Och framför allt så ger det en signal från föreningen om att vi ungdomsledare är inte tillräckligt värda. Om man på varje ungdomsledarmöte ägnar 2 timmar i att diskutera samma fråga men inget sker så kan jag inte tolka det på annat sätt än att styrelsen och föreningen inte anser det tillräckligt viktigt. Är det verkligen rimligt att man som ungdomsledare, som ställer upp 4-5 kvällar i veckan, och som förväntas representera föreningen vid offentliga tillfällen, ska behöva bekosta det helt själv? Då uppfattas man inte som en seriös förening, tyvärr. Jag, som nu blivit invald som suppleant i styrelsen, fick ju besked tidigare i veckan om att intäkterna än så länge i år inte har mött upp till det som förväntades enligt budget och att det då inte finns pengar till bland annat kläder eller material, och att man hellre, från styrelsen ser att lagen själva bekostar sina kläder med hjälp av egna pengar eller egna sponsorer. Jag håller inte med. Jag ser faran i att ignorera och bagatellisera ungdomsledarnas önskemål, som på sikt leder till att man väljer att lämna föreningen och ta med sig både ledarkollegor och spelare till en konkurrerande verksamhet. Och när jag på mötet i kväll ställde frågan hur många som allvarligt tänkt tanken på att byta klubb, så erkände i nästan alla att man tänkt tanken, och vissa hade till och med gått så långt att de i princip var helt klara med klubbytet när en olycklig händelse omkullkastade planerna. Åtminstone tillfälligt. Men om bemötandet fortsätter så här så är det nog bara en tidsfråga tills dess att det verkligen sker. Och då handlar det inte bara om kläderna, utan som sagt, om det bemötande och saknad av respekt som visas från styrelsen och föreningen som våra ungdomsledare verkligen förtjänar. För utan våra ungdomsledare så finns det ingen förening. Punkt slut.

Detta är ett uppgivet inlägg i Blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *