Vad ska vi göra, tycker ni?

trygghetenshs

På måndag är sista dagen för att komma in med synpunkter på detaljplanen för Trygghetens hus. Jag vet vad jag tycker och jag kommer att skicka in min synpunkter, som i grova drag går ut på att ja, Trygghetens hus på norra delen av området är en bra idé, men på den södra delen hellre anlägga en konstgräsplan. Att bygga flerbostadshus är inte heller än bra idé eftersom det avviker alldeles för mycket från områdets karaktär. Om det ska byggas hus, låt det då vara krav på stenhus i skånelängestil för att behålla ”by”-känslan. Och om det nu måste byggas en drivmedelstation, så placera den hellre norr om området. Den marken äger ju kommunen också och kan utnyttjas lika väl som den andra. Mina synpunkter lämnas in senast måndag, med konstruktiva alternativa förslag. Har du några synpunkter? Vad skulle du vilja se att området användes till?

Detta är ett frågande inlägg i #blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *