Så mycket, på så nära håll

Så låter det när Trelleborgs kommun presenterar sitt förslag till varumärkesplattform för platsen Trelleborg. Hela förslaget finns att ladda ner som PDF från kommunens hemsida. Det är ett förslag som verkar vilja täcka in så mycket det bara är möjligt som:

  • Visionen – Vad är vårt yttersta mål?
  • Bärarna av varumärket och deras mission – Varför finns vi?
  • Positionen – Hur särskiljer oss?
  • Kärnvärden – Vad står vi för?
  • Personligheten – Vem är vi?
  • Budskapet – Vad vill vi förmedla?

Nja, vet inte om man lyckas med det här dokumentet om jag ska vara riktigt ärlig, men all heder åt att man faktiskt försöker. Ett marknadsföra en plats, är något av det svåraste man kan göra så att ta fram en varumärkesplattform för en plats är ingen lätt uppgift, framför allt i dessa, digitala tider, när upplevelsen av en plats inte stannar vid det fysiska planet utan fortsätter i den digitala världen. Men hur man ska förhålla sig till det saknas helt i detta dokument. Sedan hoppas jag att listningen av bärarna av varumärket inte är en prioriteringslista, för det blir det pannkaka. Jag är av den övertygelsen att man måste börja hemma, så medborgarna måste vara högsta prioritet som bärare av varumärket. Om man som Trelleborgare inte kan känna sig delaktig och tror på varumärket så spelar det ingen roll hur många styrdokument man tar fram, det kommer inte att hjälpa.

Detta är ett granskande men hoppfullt inlägg i #blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *